Afrikaanse Artikels

Weiering van opdragte

André Claassen


Ons hervat die bespreking van verlede week waarom werknemers dikwels opdragte wyer. Ander redes wat soms aangevoer word is redes soos byvoorbeeld dat ʼn spesifieke taak nie verrig kan word nie, aangesien daar dan van die werknemer verwag sal word om oortyd te werk. Dit is noodsaaklik dat al die nodige inligting eers oorweeg word voordat onnodige gevolgtrekkings gemaak word. Elke situasie is uniek en moet sodanig hanteer word.

 

Vervolgens kyk ons na ʼn paar hipotetiese veronderstellings. Ons het ʼn fiktiewe vervoer onderneming word deur ʼn kliënt omstreeks 16-00 in kennis gestel van ʼn laat aflewering. Om sake te vererger is die kliënt se maatskappy ongeveer 50 kilometer van ons onderneming af geleë. Indien die vragmotor bestuurder wat normaalweg tot 17-00 versoek word om die aflewering te maak, mag dit soms op die oog af lyk of dit ʼn onbillike en onregverdige opdrag is aangesien dit sal beteken dat die bestuurder realisties gesproke nie voor 17-30 terug by die werksplek sal wees nie. Daar sal dus van die vragmotor bestuurder verwag word om oortyd te werk.

 

Oor die algemeen word oortyd vrywillig gewerk en sal die bestuurder onder normale omstandighede moontlik rede kan hê om die opdrag te weier. Hierdie gevolgtrekking verander indien ons die scenario ʼn bietjie verder neem en op die veronderstelling werk dat die kliënt ʼn noodsaaklike masjien het wat onverwags gebreek en groot finansiële verliese kan lei as dit nie onmiddellik herstel word nie. Die onderneming kan moontlik ook die kontrak hê om die materiaal aan die kliënt te voorsien en dus geen ander alternatief hê as om die kliënt met die produk te voorsien nie.

 

Elke werknemer het ʼn plig om die werkgewer se belange te beskerm. Die blote weiering van die opdrag weens die feit dat oortyd gewerk moet word sal in hierdie geval onaanvaarbaar wees en kan lei tot tugstappe. Soos reeds bepreek moet daar ook in hierdie geval nie onnodige gevolgtrekkings gemaak word nie. Dit is moontlik dat die werknemer ʼn goeie rede kan hê waarom die opdrag nie uitgevoer kan word nie, soos byvoorbeeld dat hy nie vervoer kan kry na. 17-00 uur nie. Die werkgewer sal hier sy eie diskresie moet gebruik deur byvoorbeeld alternatiewe vervoer vir die bestuurder te reël of selfs om ander rëelings vir die aflewering te maak.

 

Die onbillike weiering om in ʼn nood situasie te help is ʼn oortreding. Daar moet egter teen gewaak word om nie elke situasie ʼn nood situasie te noem as dit in werklikheid nie een is nie. Die manier waarop opdragte oorgedra word is ook belangrik. Realiteit is dat werknemers soms opdragte kan weier weens die manier waarop dit uitgedra word. Dit is altyd beter om ʼn persoon te vra as om hom te beveel om take uit te voer.

 

www.labourguide.co.za

Case Law Summaries and Articles

 

Can employees be dismissed for refusing to accept new terms and conditions of employment?

Can an employer dismiss employees because they refuse to agree to a change to their terms and conditions of employment? An initial answer may be, “yes”.

Read More >>>

 

Escape route: “Resignation with immediate effect”

The latest case in the ‘disciplining employees who have resigned with immediate effect’ saga has brought about more uncertainty as to whether an employee who resigns with immediate effect shortly before a disciplinary hearing can avoid disciplinary action and subsequent dismissal.

Read More >>>

 

Freedom of expression or incitement to commit an offence? A constitutional challenge

On 4 July 2019, the North Gauteng High Court handed down judgment in the case of The EFF and other v Minister of Justice and Constitutional Development and other (87638/2017 and 45666/2017) in which the EFF and Julius Malema (the applicants) sought to have s18(2)(b) of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 (Riotous Act) declared unconstitutional.

Read More >>>

 

Consolidated, comprehensive or general final written warnings

Regarding dismissal, according to the Code of Good Practice, “the courts have endorsed the concept of corrective or progressive discipline. This approach regards the purpose of discipline as a means for employees to know and understand what standards are required of them.

Read More >>>

 

 

 

 

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Shop Steward Training

28 August 2019

Emperors Palace Convention Centre

Employment Equity Committee Training

29 August 2019 (Fully Booked)

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

30 August 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

Basic Labour Relations

04 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

12 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

The OHS Act and the Responsibilities of Management

13 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

03 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

21 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

22 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play