Afrikaanse Artikels

Breaking NewsWaarskuwings

 André Claassen

 

Die tipe waarskuwing van toepassing sal afhang van die ernstigheid van die oortreding sowel as die omstandighede waaronder die oortreding plaasgevind het. Die dissiplinêre kode dien as ʼn riglyn ten opsigte van wanneer ʼn spesifieke waarskuwing ten opsigte van verskillende oortredings gegee moet word. Vir minder ernstige oortredings sal ʼn mondelingse waarskuwing van toepassing wees en ʼn skriftelike oortreding vir ʼn meer ernstige oortreding.

 

Met inagneming van die aard en ernstigheid van oortredings moet daar gelet word op die progressiewe aard van waarskuwings. Afhangende van die oortreding soos in gevalle van byvoorbeeld om nie betyds vir diens aan te meld nie, sal die dissiplinêre kode ʼn aanduiding gee van watter sanksie toegepas behoort te word byvoorbeeld ʼn mondelinge waarskuwing vir die eerste, ʼn skriftelike waarskuwing vir die tweede, ʼn finale skriftelike waarskuwing vir die derde oortreding ensovoorts.

 

Die oogmerk van ʼn waarskuwing is nie alleenlik om te dien as straf nie, maar ook om te dien as ʼn instrument ten einde gedrag te verbeter. By herhaling sal ʼn meer ernstige sanksie van toepassing wees. Arbeidswetgewing spesifiseer nie presies hoe lank ʼn waarskuwing geldig moet wees nie, maar die aanvaarbare tydperk is gewoonlik 3 maande vir ʼn mondelingse waarskuwing, ses maande vir ʼn skriftelike waarskuwing en ʼn periode van tussen 9 en 12 maande vir ʼn finale waarskuwing.

 

Ten spyte van die feit dat ʼn mondelinge waarskuwing presies beteken wat die naam aandui en dit verkieslik nie op persoonlike lêers geliasseer moet word nie, is dit steeds noodsaaklik om dit te dokumenteer. Toesighouers kan bloot ʼn aantekening of nota in hulle dagboeke maak en die werknemer langsaan laat teken. Indien die werknemer weier om te teken kan ʼn mede- bestuurder ingeroep word ten einde te teken as 'n getuie. Voormelde sal 'n situasie voorkom waar werknemers ontken dat hulle wel voorheen mondelinge waarskuwings ontvang het.

 

ʼn Waarskuwing moet die volgende inligting bevat. Die identiteit van beide partye, die aard van die oortreding sowel as die datum en tyd van die oortreding, die voorwaardes van die oortreding sowel as die tydsduur, ʼn duidelike aanduiding van wat van die oortreder verwag word ten einde die situasie reg te stel en ʼn duidelike indikasie van die nagevolge indien die gedrag nie verbeter word nie. Dit is noodsaaklik dat alle werknemers ten alle tye regverdig gehanteer word. Elke situasie is uniek en ten einde regverdig of konsekwent op te tree moet elke situasie op meriete hanteer word.

 

 

Vir meer inligting kontak

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

27 June 2019

Southern Sun: Elangeni:Durban

04 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

15 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Employment Equity Committee Training

28 June 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Basic Labour Relations

05 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

18 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

26 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Trade unions in the workplace

19 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Health and Safety Representative Course

24 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

01 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

The OHS Act and the Responsibilities of Management

25 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

02 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Workshop Chairing Disciplinary Hearings

31 July 2019 & 01 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workplace Discipline and Dismissal

16 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

 

 

 

 

 Our Clients