Afrikaanse Artikels

Breaking News     Posbeskrywings


Daar is verskeie redes waarom werknemers soms weier om opdragte uit te voer. Een van die mees algemeenste redes vir die nie nakoming van opdragte is dat dit nie in my posbeskrywing is nie en die taak derhalwe nie uitgevoer hoef te word nie. Gegewe dat die opdrag binne die parameters of omvang van die werknemer se pligte val, asook dat dit ʼn redelike opdrag is sal die bestuurder daarop kan aandring dat die werker die opdrag uitvoer. ʼn Posbeskrywing is die geskrewe weergawe van die take en pligte wat daar van die werknemer verwag word om te doen. Dit word egter algemeen aanvaar dat dit bykans onmoontlik is om alle take volledig in ʼn posbeskrywing te spesifiseer.

 

Die gevolg is dat sekere take in posbeskrywings ingeskryf word by implikasie. Die blote feit dat ʼn spesifieke taak nie gespesifiseer word in ʼn posbeskrywing nie , gee nie die werker die reg om dit te weier nie. Indien ʼn werker die taak in die verlede verrig het (selfs al kom hy later tot sy verbasing agter dat dit eintlik nie deel van sy posbeskrywing vorm nie) en gegewe dat dit ʼn redelike opdrag is, sal hy moet voortgaan om die taak te verrig. Dit moet onder die aandag van die werker gebring word dat die voortgesette weiering om die opdrag uit te voer tot dissiplinêre aksie sal lei.

 

Dit is belangrik om daarop te let dat posbeskrywings nie die maatskappy se beleid en prosedures vervang nie. Nietemin, indien die werker nog nie voorheen die spesifieke taak verrig het nie, moet daar met hom/haar gekonsulteer word rakende die wysiging in die posbeskrywing en gepoog word om ʼn ooreenkoms te bereik. Hierdie sal ʼn informele bespreking wees waar die bestuurder die opdrag bespreek en verduidelik dat die taak redelik binne die bestel van die bestaande parameters van die pos val. Daar moet ook verduidelik word dit ʼn redelike en wettige opdrag is.

 

Indien die werker nie goeie en aanvaarbare redes kan gee om die teendeel te bewys nie moet daar voortgegaan word om die taak te verrig. Aangehoue weiering om die taak te verrig sal in dissiplinêre aksie ontaard. ʼn Ander verskoning wat dikwels gebruik word is dat "Hy nie my baas is nie en daarom nie vir my kan vertel wat ek moet doen nie". In hierdie situasie is dit nodig dat daar aan die werker verduidelik word wie bevoeg en wie nie bevoeg is om opdragte te gee nie. Enige herhaling sal lei tot dissiplinêre aksie soos byvoorbeeld ʼn waarskuwing.

 

Volgende week hervat ons die bespreking en kyk na ander algemene redes waarom werkers soms opdragte weier en verskaf riglyne oor hoe om dit te hanteer.

 

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

27 June 2019

Southern Sun: Elangeni:Durban

04 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

15 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Employment Equity Committee Training

28 June 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Basic Labour Relations

05 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

18 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

26 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Trade unions in the workplace

19 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Health and Safety Representative Course

24 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

01 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

The OHS Act and the Responsibilities of Management

25 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

02 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Workshop Chairing Disciplinary Hearings

31 July 2019 & 01 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workplace Discipline and Dismissal

16 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

 

 

 

 

 Our Clients