Afrikaanse Artikels

     Posbeskrywings


Daar is verskeie redes waarom werknemers soms weier om opdragte uit te voer. Een van die mees algemeenste redes vir die nie nakoming van opdragte is dat dit nie in my posbeskrywing is nie en die taak derhalwe nie uitgevoer hoef te word nie. Gegewe dat die opdrag binne die parameters of omvang van die werknemer se pligte val, asook dat dit ʼn redelike opdrag is sal die bestuurder daarop kan aandring dat die werker die opdrag uitvoer. ʼn Posbeskrywing is die geskrewe weergawe van die take en pligte wat daar van die werknemer verwag word om te doen. Dit word egter algemeen aanvaar dat dit bykans onmoontlik is om alle take volledig in ʼn posbeskrywing te spesifiseer.

 

Die gevolg is dat sekere take in posbeskrywings ingeskryf word by implikasie. Die blote feit dat ʼn spesifieke taak nie gespesifiseer word in ʼn posbeskrywing nie , gee nie die werker die reg om dit te weier nie. Indien ʼn werker die taak in die verlede verrig het (selfs al kom hy later tot sy verbasing agter dat dit eintlik nie deel van sy posbeskrywing vorm nie) en gegewe dat dit ʼn redelike opdrag is, sal hy moet voortgaan om die taak te verrig. Dit moet onder die aandag van die werker gebring word dat die voortgesette weiering om die opdrag uit te voer tot dissiplinêre aksie sal lei.

 

Dit is belangrik om daarop te let dat posbeskrywings nie die maatskappy se beleid en prosedures vervang nie. Nietemin, indien die werker nog nie voorheen die spesifieke taak verrig het nie, moet daar met hom/haar gekonsulteer word rakende die wysiging in die posbeskrywing en gepoog word om ʼn ooreenkoms te bereik. Hierdie sal ʼn informele bespreking wees waar die bestuurder die opdrag bespreek en verduidelik dat die taak redelik binne die bestel van die bestaande parameters van die pos val. Daar moet ook verduidelik word dit ʼn redelike en wettige opdrag is.

 

Indien die werker nie goeie en aanvaarbare redes kan gee om die teendeel te bewys nie moet daar voortgegaan word om die taak te verrig. Aangehoue weiering om die taak te verrig sal in dissiplinêre aksie ontaard. ʼn Ander verskoning wat dikwels gebruik word is dat "Hy nie my baas is nie en daarom nie vir my kan vertel wat ek moet doen nie". In hierdie situasie is dit nodig dat daar aan die werker verduidelik word wie bevoeg en wie nie bevoeg is om opdragte te gee nie. Enige herhaling sal lei tot dissiplinêre aksie soos byvoorbeeld ʼn waarskuwing.

 

Volgende week hervat ons die bespreking en kyk na ander algemene redes waarom werkers soms opdragte weier en verskaf riglyne oor hoe om dit te hanteer.

 

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

Employment Equity Committee Training

27 September 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

01 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

07 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

The OHS Act and the Responsibilities of Management

22 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

29 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

02 October 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

03 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

04 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

11 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

18 October 2019

Southern Sun: Elangeni: Durban

31 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Problem-solving and Decision-making Skills

24 & 25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managerial and Leadership Skills

06, 07 & 08 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

2019: Case Law Updates

15 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre  

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play