Afrikaanse Artikels

Ontslag as gevolg van bedryfsvereistes (Retrenchments)

André Claassen


Hierdie tipe van ontslag het te doen met ekonomiese faktore soos ʼn tekort aan fondse waar die organisasie dit nie meer kan bekostig om ʼn sekere aantal mense in diens te hê nie en daar sekere werkers noodgedwonge onslaan moet word. Dit gebeur ook soms dat maatskappye opgradeer en nuwe tegnologie bekom wat beteken dat sekere persone oortollig is, aangesien sekere funksies wat normaalweg deur mense vervul is nou deur masjiene of rekenaars hanteer kan word.Werknemers se gedrag en vorige dissiplinêre rekords speel nie ʼn rol in die selekterings proses as gevolg van ontslag deur bedryfsvereistes nie.

  

Ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge moet daar oorleg gepleeg word met die volgende partye wie moontlik deur die voorgestelde ontslag geraak gaan word:

 • Enige werkplekforum (indien van toepassing);
 • Met enige geregistreerde vakbond wie se lede moontlik deur die voorgestelde ontslag geraak sal word ;
 • Met die werknemers wie moontlik geaffekteer gaan word .
  
Die bogenoemde partye moet poog om ooreenstemming te bereik op geskikte maatreëls
 • Om die ontslag te vermy;
 • Om die getal persone wat ontslaan word, tot die minimum te beperk;
 • Om die tydsberekening van die ontslag te verander;
 • Die metode of kriteria wat gebruik gaan word vir die selektering van die werknemers van ontslaan gaan word sowel as die skeidingspakket van die werknemers wat moontlik ontslaan gaan word,

  

Werkgewers moet die volgende inligting skriftelik verskaf:

 • Die redes vir die beoogde ontslag;
 • Die alternatiewe wat oorweeg is voordat die beoogde ontslag voorgestel is, en die redes waarom elkeen van hierdie voorstelle nie aanvaar is nie;
 • Die aantal werkers wat moontlik geraak gaan word sowel as die werkkategorieë of poste waarin hulle werksaam is;
 • Die voorgestelde kriteria wat gebruik gaan word waarvolgens werkers ontslaan gaan word;
 • Die datum waarop, of die tydperk waartydens, die ontslag waarskynlik van krag sal word;
 • Die voorgestelde skeidings/ uittree loon
 • Enige bystand wat beoog word om die werknemers wat moontlik ontslaan gaan word, aan te bied, (byvoorbeeld tyd af om alternatiewe werk te soek ensovoorts);
 • Die moontlikheid van die toekomstige herindiensneming van die werknemers wat ontslaan gaan word;
 • Die getal werknemers in diens van die maatskappy; en
 • Die aantal werkers wat die onderneming in die voorafgaande 12 maande ontslaan het weens redes wat verband hou met bedryfsvereistes
  

Die werkgewer moet die party waarmee gekonsulteer word die geleentheid gee om voorleggings te doen en skriftelik daarop reageer. Indien geen ooreenkoms met betrekking tot die kriteria bereik word wat toegepas gaan word nie moet die kriteria van laaste in eerste uit gebruik word (LIFO). Dit beteken dat die persone wat laaste by die onderneming begin werk het, eerste geaffekteer sal word.

  

Persone wat ontslaan word as gevolg van operasionele vereistes moet die volgende betalings ontvang:

 • ʼn Skeidingspakket van ten minste een week vir elke voltooide jaar van diens;
 • Uitstaande verlof;
 • Betaling vir die kennis tydperk;
 • Afhangende van die dienskontrak sal die werknemer moontlik ook geregtig wees op pro rata diensbonus

 

Maatskappye met meer as 50 werknemers moet let op die prosedures soos beskryf in Artikel 189A van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

The OHS Act and the Responsibilities of Management

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

29 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

Employment Equity Committee Training

27 September 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

01 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

07 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

02 October 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

03 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

04 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

11 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

18 October 2019

Southern Sun: Elangeni: Durban

31 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Problem-solving and Decision-making Skills

24 & 25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managerial and Leadership Skills

06, 07 & 08 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

2019: Case Law Updates

15 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre  

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play