Afrikaanse Artikels

Breaking NewsOnbillike ontslag: Hoe om ʼn dispuut na die KMVA (CCMA) te verwys

Wat staan  ʼn persoon te doen as hy voel dat hy onbillik ontslaan is. Afhangende van die sektor/ industrie waarin die werker werksaam is, sal die persoon die Kommissie vir Bemiddeling, Konsiliasie en Arbitrasie (KBVA) en/of die betrokke bedingings kamer moet kontak. Indien die werknemer nie seker is watter sektor hy/sy in werksaam is en/of hulle onder die jurisdiksie van ʼn spesifieke bedingings kamer val nie,  kan die KBVA (CCMA) telefonies gekontak word by 0861 16 16 16.

 

Alvorens die werknemer ʼn saak na die KBVA verwys is dit nodig dat hulle die volgende in gedagte hou:

  • Die KBVA is gratis en daar is geen kostes aan verbonde om ʼn saak vir bemiddeling te verwys nie;
  • Dit is nie nodig om ʼn arbeidskonsultant of prokureur te raadpleeg ten einde ʼn saak te verwys nie;

  • Die blote feit dat ʼn regsadviseur die nodige administrasie doen, is nie genoegsame rede om ʼn positiewe resultaat te waarborg nie.

  • Diegene wat ʼn saak na die KBVA wil verwys moet die vorm LRA 7.11 voltooi. Hierdie dokument is gratis beskikbaar by die kantore van KBVA en kan ook afgelaai word by www.ccma.org.za. Hierdie dokument kan ook kosteloos verby word deur bloot ʼn epos te stuur aan met die woorde LRA 7.11 in die boodskap blokkie.

 

Die vorm is gebruikers vriendelik en bestaan uit slegs 5 bladsye. Persone wat probleme ondervind om die vorm te voltooi kan by die KBVA en/of die Departement van arbeid aanklop vir hulp. Dit is belangrik om daarop te let dat die vorm binne 30 dae vanaf datum van afdanking verwys moet word.  Na afloop van die 30 dae tydperk sal persone vir kondonasie moet aansoek doen en die onder andere moet verduidelik, waarom die saak nie binne 30 dae verwys is nie, die moontlikheid van sukses ens.

 

Na voltooiing van vorm LRA 7.11 moet die persoon wat die dispuut verwys die werkgewer in kennis stel van die verwysing. Daar is verskeie maniere om die te doen deur middel van, ʼn geregistreerde bewys van die Poskantoor, erkenning van bewys deur middel van ʼn handtekening dat die werkgewer ontvangs erken het ens. Lesers word geadviseer om bloot die nodige dokumente na die werkgewer deur te faks en die teen blaadjie as bewys na die naaste kantore van KBVA saam met die vorm deur te faks.

 

Vir meer inligting kontak

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

How to prepare for your unfair dismissal dispute/case at the CCMA/Bargaining Council

20 & 21 June 2019

Tsogo Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

27 June 2019

Southern Sun: Elangeni:Durban

04 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Employment Equity Committee Training

28 June 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Basic Labour Relations

05 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

18 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

26 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Trade unions in the workplace

19 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Health and Safety Representative Course

24 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

01 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

The OHS Act and the Responsibilities of Management

25 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

02 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Workshop Chairing Disciplinary Hearings

31 July 2019 & 01 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workplace Discipline and Dismissal

16 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

 

 

 

 

 Our Clients