Afrikaanse Artikels

Krag onderbrekings (deel 2)

André Claassen


Soms gebeur dit dat werknemers laat vir werk opdaag as gevolg van verkeer probleme.Hierdie laatkommery ontaard soms in dissiplinêre aksie. Die vraag wat ontstaan is dit regverdig dat dissiplinêre aksie geneem word as daar seer sekerlik ʼn rede vir die laatkommery is. Alhoewel laatkommery onaanvaarbaar is, en baie werkgewers heeltemal tereg die houding inneem dat ʼn goeie verskoning nie normaalweg ʼn aanvaarbare verskoning is nie, is dit  belangrik dat werkgewers steeds elke saak op meriete hanteer en is dit nodig dat daar na ook die werker se kant van die saak geluister word. 

 

Daar moet ingedagte gehou word dat werkgewers nie net vanselfsprekend kan aanvaar dat die laatkommery regstreeks verband hou met die krag onderbreking nie. Ongelukkig soos met alle ander situasies in die lewe, maak individue soms misbruik van die stelsel en gebruik dit partykeer as ʼn skuiwer gat om laatkommery te regverdig, en dit dan te blameer op die krag onderbrekings. Van tyd tot tyd gebeur dit, soos die afgelope week, dat daar in sekere areas selfs geen onderbrekings plaasvind nie en dat Eskom steeds vir laatkommery geblameer word. Dit is nodig dat daar na elke situasie se meriete gekyk word en dat al die feite in ag geneem word voordat daar tot dissiplinêre aksie oorgegaan word.

 

Dit kan handig wees om die werknemer se vorige werkrekord in ag te neem. Indien die persoon nie ʼn geskiedenis van laatkommery het nie, bestaan die moontlikheid dat dit wel toegeskryf kan word aan ʼn onderbreking. Die teenoorgestelde is egter ook waar dat indien ʼn persoon wat normaalweg ʼn geskiedenis van die tipe oortreding het nie noodwendig geglo gaan word nie. Ek het verlede week verskeie maniere genoem ten einde op te maak vir verlore tyd en produksie. Een van die maniere is om die werkers te versoek om oortyd te werk. Werknemers wat minder gunstig deur hulle werkgewers behandel word soos byvoorbeeld dat hulle nie soos normaalweg hulle bonusse ontvang het nie, sal egter minder gretig wees om die ekstra moeite te doen ten opsigte van die werk van oortyd vir die werkgewers.

 

ʼn Situasie kan selfs ontstaan waar daar van dieselfde werkers waarteen daar dissiplinêre aksie geneem word as hulle laat opdaag vir werk verwag kan word om oortyd te werk wanneer dieselfde noodlot die werkgewer tref. Dit is ʼn sprekende bewys dat die werksverhouding tweeledig is. Dit is ook ʼn bewys dat werkgewers en werknemers op mekaar se lojaliteit moet staat maak. Die onderbrekings wat gepaard gaan met verliese in produksie moet met omsigtigheid deur beide partye hanteer word aangesien dit kan lei tot die aflegging van personeel deur operasionele vereistes.

 

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Case Law Summaries and Articles

 

Can employees be dismissed for refusing to accept new terms and conditions of employment?

Can an employer dismiss employees because they refuse to agree to a change to their terms and conditions of employment? An initial answer may be, “yes”.

Read More >>>

 

Escape route: “Resignation with immediate effect”

The latest case in the ‘disciplining employees who have resigned with immediate effect’ saga has brought about more uncertainty as to whether an employee who resigns with immediate effect shortly before a disciplinary hearing can avoid disciplinary action and subsequent dismissal.

Read More >>>

 

Freedom of expression or incitement to commit an offence? A constitutional challenge

On 4 July 2019, the North Gauteng High Court handed down judgment in the case of The EFF and other v Minister of Justice and Constitutional Development and other (87638/2017 and 45666/2017) in which the EFF and Julius Malema (the applicants) sought to have s18(2)(b) of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 (Riotous Act) declared unconstitutional.

Read More >>>

 

Consolidated, comprehensive or general final written warnings

Regarding dismissal, according to the Code of Good Practice, “the courts have endorsed the concept of corrective or progressive discipline. This approach regards the purpose of discipline as a means for employees to know and understand what standards are required of them.

Read More >>>

 

 

 

 

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Shop Steward Training

28 August 2019

Emperors Palace Convention Centre

Employment Equity Committee Training

29 August 2019 (Fully Booked)

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

30 August 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

Basic Labour Relations

04 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

12 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

The OHS Act and the Responsibilities of Management

13 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

03 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

21 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

22 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play