Afrikaanse Artikels

Eensydige wysigings aan diensvoorwaardes

André Claassen

 

Klagtes wat gereeld voorkom is dat werkgewers soms sekere eensydige veranderinge in die oorspronklike diensvoorwaardes maak, sonder om die werknemers te raadpleeg.  Die veranderinge wat gemaak word, is soms in die vorm van ʼn skielike verlaging in salaris vir die een of ander rede, veranderings aan die kommissie struktuur of ʼn verlaging in die bedrag wat as kommissie betaal word, die verwydering of verlaging van sommige voordele soos byvoorbeeld bonusse ensovoorts.

 

In sommige gevalle verteenwoording hierdie eensydige veranderings die implementering van addisionele diensvoorwaardes wat nie deel van die oorspronklike kontrak was nie, soos byvoorbeeld die voorwaarde dat ʼn verkoopspersoon nie sy kommissie betaal sal word alvorens die kliënt betaal het vir die verkoopte items nie.

 

Werkgewers maak soms hierdie veranderings in ʼn poging om werknemers te onstel tot ʼn punt waar hy/sy besluit om liewer te bedank. Deel van hierdie taktiek is selfs om onbereikbare en onrealistiese verkoop doelwitte of teikens te stel. Werkgewers moet in gedagte hou dat enige betekenisvolle variasie in die diensvoorwaardes van ʼn werknemer soms kan aanleiding gee tot ʼn ontslag in terme van artikel 186 van die wet op arbeidsverhoudinge.

 

Dit beteken nie dat enige eensydige wysiging van diensvoorwaardes gesien sal word as ʼn ontslag nie, maar eerder dat die werkgewer verkies om die werksverhouding voort te sit, maar op gewysigde terme en voorwaardes, wat nie met die werkgewer ooreenkom is nie en waar die werkgewer nie met die werknemer gekonsulteer het nie.

 

Veranderings aan diensvoorwaardes kan nie gemaak word alvorens daar met die werknemer oor die voorgenome veranderings gekonsulteer is en die werknemer goedkeuring daartoe verleen het   nie. Die dienskontrak verteenwoordig die ooreenkoms tussen die werknemer en werkgewer, en die een party tot die ooreenkoms kan nie veranderings maak sonder die toestemming van die ander party nie. 

 

Watter regsmiddele is tot die werknemer se beskikking? Artikel 64 (4) van die Wet op Arbeidsverhoudinge stipuleer dat enige werknemer of  vakbond wat ʼn geskil oor die eensydige verandering van bedinge en voorwaardes van diens het, die dispuut na die KBVA of relevante bedingsraad kan verwys. Daar kan dan van die werkgewer vereis word om nie die verandering aan bedinge en voorwaardes van diens eensydig te implementeer nie; of indien die werkgewer reeds die verandering eensydig geïmplementeer het, van die werkgewer vereis om die bedinge en voorwaardes van diens wat voor die verandering van toepassing was, te herstel.  

 

Indien die diensvoorwaardes van die oorspronklike dienskontrak egter verander moet word weens operasionele vereistes van die werkgewer, is dit moontlik dat, ten tye van die weiering van die werknemers om die veranderings te aanvaar,  die werkgewer , onder sekere omstandighede, geregtig kan wees om afleggings prosedures te implementeer.

 

Dit beteken egter nie dat ʼn eenvoudige aangeleentheid ten opsigte van die weiering om  veranderings te aanvaar, onmiddellik gevolg word deur aflegging prosedures van werknemers nie. Soos in alle gevalle moet spesifieke prosedures gevolg word.

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Case Law Summaries and Articles

 

Can employees be dismissed for refusing to accept new terms and conditions of employment?

Can an employer dismiss employees because they refuse to agree to a change to their terms and conditions of employment? An initial answer may be, “yes”.

Read More >>>

 

Escape route: “Resignation with immediate effect”

The latest case in the ‘disciplining employees who have resigned with immediate effect’ saga has brought about more uncertainty as to whether an employee who resigns with immediate effect shortly before a disciplinary hearing can avoid disciplinary action and subsequent dismissal.

Read More >>>

 

Freedom of expression or incitement to commit an offence? A constitutional challenge

On 4 July 2019, the North Gauteng High Court handed down judgment in the case of The EFF and other v Minister of Justice and Constitutional Development and other (87638/2017 and 45666/2017) in which the EFF and Julius Malema (the applicants) sought to have s18(2)(b) of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 (Riotous Act) declared unconstitutional.

Read More >>>

 

Consolidated, comprehensive or general final written warnings

Regarding dismissal, according to the Code of Good Practice, “the courts have endorsed the concept of corrective or progressive discipline. This approach regards the purpose of discipline as a means for employees to know and understand what standards are required of them.

Read More >>>

 

 

 

 

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Shop Steward Training

28 August 2019

Emperors Palace Convention Centre

Employment Equity Committee Training

29 August 2019 (Fully Booked)

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

30 August 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

Basic Labour Relations

04 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

12 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

The OHS Act and the Responsibilities of Management

13 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

03 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

21 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

22 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play