Afrikaanse Artikels

Die betaling van die dertiende tjek


 
Daar bestaan verskillende tipes bonusse soos byvoorbeeld die dertiende tjek, prestasie bonus, winsdeling ensovoorts. In hierdie artikel kyk ons spesifiek na die betaling van die dertiende tjek. Maatskappye betaal gewoonlik werknemers se dertiende tjek gedurende die feestyd of op die betaaldag van hulle verjaarsdagmaand.

 
 

Die wet op Basiese Diensvoorwaardes maak geen melding ten opsigte van die betaling van bonusse nie. Daar rus geen obligasie of wetlike verpligting op werkgewers om bonusse te betaal nie. Met inagneming hiervan moet die uitbetaling daarvan tussen werknemers en werkgewers beding word. Indien die ooreenkoms bepaal dat bonusse wel betaalbaar is vorm dit deel van die werknemer se diensvoorwaardes en moet dit in die dienskontrak ingesluit word.Indien werkgewers tradisioneel in die verlede bonusse betaal het, beteken dit nie dat hulle eensydig kan besluit om nie meer enige bonusse uit te betaal nie. Dienskontrakte kan ook nie eensydig verander word nie, aangesien dit soos reeds genoem, deel vorm van die werknemer se diensvoorwaardes. Indien die werkgewer sou besluit om nie voort te gaan met die betaling van bonusse nie, moet daar eers met die werknemers gekonsulteer sowel as ooreengekom word.In gevalle waar werknemers nie seker is of hulle geregtig is op die betaling nie moet hulle noukeurig na hulle dienskontrakte kyk. Indien die dienskontrak stipuleer dat ʼn bonus as ʼn dertiende tjek betaal word is hulle geregtig daarop en is daar ʼn verantwoordelikheid op die werkgewer om dit te betaal.


 

Voorts moet daar gekyk word na die geskiedenis van betaling. In gevalle waar werkgewers tradisioneel bonusse betaal het vir die voorafgaande jare, bestaan daar ʼn moontlikheid dat daar ʼn verwagting by die werker geskep is. Ongeag of hierdie klousule in die dienskontrak gestipuleer is of nie, is dit moontlik dat die werker ʼn redelike verwagting kan hê om weereens vir dieselfde bonus te kwalifiseer. Die staking van sodanige betalings strek nie net tot nadeel van die werknemer nie , maar is ook onregverdig.Indien daar enige moontlikheid bestaan dat bonusse nie soos normaalweg uitbetaal sal word nie, moet daar met die werknemers gekonsulteer word. Dit is onaanvaarbaar dat maatskappye op kort kennisgewing, soms ʼn maand voor die tyd of selfs op die betaaldag die verskoning gebruik dat hulle nie ʼn goeie jaar beleef het nie en sodoende dit nie kan bekostig om bonusse te betaal nie.Realiteit is dat maatskappye lank voor die betaling van die bonusse tot die besef moes gekom het dat daar nie genoeg fondse gaan wees nie, en die werknemers dienooreenkomstig in kennis moes gestel het.

Case Law Summaries and Articles

 

Can employees be dismissed for refusing to accept new terms and conditions of employment?

Can an employer dismiss employees because they refuse to agree to a change to their terms and conditions of employment? An initial answer may be, “yes”.

Read More >>>

 

Escape route: “Resignation with immediate effect”

The latest case in the ‘disciplining employees who have resigned with immediate effect’ saga has brought about more uncertainty as to whether an employee who resigns with immediate effect shortly before a disciplinary hearing can avoid disciplinary action and subsequent dismissal.

Read More >>>

 

Freedom of expression or incitement to commit an offence? A constitutional challenge

On 4 July 2019, the North Gauteng High Court handed down judgment in the case of The EFF and other v Minister of Justice and Constitutional Development and other (87638/2017 and 45666/2017) in which the EFF and Julius Malema (the applicants) sought to have s18(2)(b) of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 (Riotous Act) declared unconstitutional.

Read More >>>

 

Consolidated, comprehensive or general final written warnings

Regarding dismissal, according to the Code of Good Practice, “the courts have endorsed the concept of corrective or progressive discipline. This approach regards the purpose of discipline as a means for employees to know and understand what standards are required of them.

Read More >>>

 

 

 

 

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Shop Steward Training

28 August 2019

Emperors Palace Convention Centre

Employment Equity Committee Training

29 August 2019 (Fully Booked)

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

30 August 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

Basic Labour Relations

04 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

12 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

The OHS Act and the Responsibilities of Management

13 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

03 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

21 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

22 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play