Afrikaanse Artikels

Die Beregter vir pensioenfondse

André Claassen

 

Die kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse se doel is om ondersoek in te stel en besluite te neem oor klagtes wat kragtens die Wet op Pensioenfondse voorgelê word. Die definisie van Pensioenfonds sluit ʼn Voorsorg- en Uittredingsannuïteitsfonds in.

 

Enige lid, voormalige lid van ʼn pensioenfonds, ʼn begunstigde of voormalige begunstigde, of ʼn werkgewer wat deel van die fonds vorm, kan klagtes voorlê

Die Beregter beskik nie oor regsbevoegdheid oor fondse waartoe die staat finansieel bydra nie. Kragtens die Wet moet klagtes verband hou met die administrasie van ʼn pensioenfonds, die belegging van die fonds se bates of die toepassing van die fonds se reëls.Daarbenewens moet die klag een of meer van die volgende bewerings maak:

  • dat die fonds ʼn besluit geneem het wat buite sy bevoegdhede lê;
  • dat die klaer benadeel is as gevolg van wan-administrasie deur die fonds;
  • dat ʼn feite- of regsdispuut ten opsigte van ʼn fonds tussen die fonds of enige persoon en die klaer onstaan het; of;
  • dat ʼn werkgewer wat aan die fonds deelneem nie sy pligte kragtens die reëls van die fonds nagekom het nie.Wanneer sulke aantygings teen die fonds gemaak word, moet die feite ter ondersteuning van die aantygings en die afleidings wat daaruit maak gemaak word, uiteen gesit word. Dit beteken dat die klaer moet aandui wat werklik gebeur het en hoekom hy van mening is dat sulke optrede wan-administrasie, oorskryding van magte, ʼn regs- of feitedispuut, of pligsversuim deur die werkgewer verteenwoordig.


 

Klagtes moet binne drie jaar vanaf datum wanneer die klag plaasgevind het voorgelê word. Die Beregter kan slegs ʼn verlenging oorweeg indien die klaer ʼn sterk saak het en indien hy daartoe in staat is om goeie redes te verskaf waarom die klag nie binne die voorgeskrewe tydperk voorgelê is nie.


 

Alvorens klagtes aan die Beregter voorgelê word moet dit eers skriftelik na die fonds of die werkgewer verwys word. Die fonds of werkgewer moet dan die klag oorweeg en dit binne 30 dae skriftelik beantwoord. Klagtes kan alleenlik aan die Beregter voorgelê word indien die klaer nie met die terugvoer tevrede is nie, of indien die fonds of werkgewer versuim het om binne 30 dae na die ontvangs van die klag te reageer.


 

Die Wet op Pensioenfondse moedig klaers aan om eers die klag met die betrokke werkgewer en die fonds, moontlik deur middel van die administrateur van die fonds, te bespreek ten einde te bepaal of hulle u kan help om die probleem op te los. Die moontlikheid bestaan dat sekere dispute moontlik deur beide partye opgelos kan word sonder dat die Beregter betrokke hoef te raak.

 

Die Beregter kan besoek word by www.pfa.org.za, of gekontak word op (021) 674 0185 of per e-pos

Vir meer inligting kontak

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

The OHS Act and the Responsibilities of Management

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

29 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

Employment Equity Committee Training

27 September 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

01 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

07 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

02 October 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

03 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

04 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

11 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

18 October 2019

Southern Sun: Elangeni: Durban

31 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Problem-solving and Decision-making Skills

24 & 25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managerial and Leadership Skills

06, 07 & 08 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

2019: Case Law Updates

15 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre  

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play