Afrikaanse Artikels

Beleid: Afwesigheid (Deel2) 

André Claassen


Afwesigheid is nie net ʼn probleem by groot maatskappye nie, maar ook vir kleiner organisasies soos eenman sake. Indien ʼn persoon ongeag die rede (insluitende siekte)  nie by die werk kan wees nie, moet die werkgewer daarvan in kennis gestel word. Dit is nodig dat werkgewers ʼn bywoning register byhou sowel as ʼn beleid saamstel wat die afwesigheid kan bestuur. Die bywonings beleid moet stipuleer presies wat gedoen of hoe opgetree moet word in gevalle waar werknemers nie bevoeg is of in staat is om vir diens te rapporteer nie.


 

Die beleid moet aandui wie gekontak moet word in sulke situasies soos byvoorbeeld dat toesighouers of bestuurders direk gekontak moet word. Dit moet baie duidelik gestel word dat SMS boodskappe of e pos boodskappe nie aanvaarbaar is nie. Die rede hiervoor is eenvoudig aangesien kommunikasie baie maklik vermy kan word deur  ʼn werkgewer per SMS in kennis te stel en dadelik die selfoon af te skakel om konfrontasie te vermy.

 
 

Die beleid behoort ook te stipuleer dat dit nie aanvaarbaar is dat ʼn familie lid of gade van die persoon wat siek is die werkgewer bel nie. Ten spyte van die feit dat die gades, lewensmaats, familie en vriende nie by die organisasie werksaam is nie,  is dit realiteit dat dit eenvoudiger is indien iemand anders die toesighouer kontak en dit baie moeiliker is indien die toesighouer in persoon gekontak moet word.

 
 

Dit moet duidelik gestel word dat vakansie verlof vooraf goedgekeur moet word. Dit is nie aanvaarbaar om ʼn verlofvorm vir vakansieverlof te voltooi wanneer persone terug keer van verlof af nie. Die beleid moet stipuleer voor watter spesifieke tyd die maatskappy gekontak moet word. Dit is heel billik dat maatskappye waar skofwerk van toepassing is ʼn billike tydperk stipuleer van byvoorbeeld 2 ure voordat die skof begin dat die maatskappy in kennis gestel moet word. Dit sal die onderneming genoeg tyd gee om ʼn geskikte plaasvervanger te vind.


 

Hou asseblief in gedagte dat ons hier deel met maniere oor hoe om afwesigheid te monitor, daar is gevalle waar werknemers werklik siek kan word en realiteit is dat wetgewing voorsiening maak vir byvoorbeeld siek verlof . Dit is selfs moontlik dat ʼn familielid  onverwags afsterf waarvoor gesinsverantwoordelikheidsverlof van toepassing sal wees. Dit is egter nodig dat die werkgewer voor ʼn sekere tyd of binne ʼn redelike tydperk in kennis gestel word.

 
 

Daar is dikwels baie goeie en oorspronklike verskonings van waarom werkers somtyds nie vir werk opdaag nie. Dit is nodig dat alle sake op meriete hanteer word, dit beteken nie noodwendig dat alle goeie verskonings aanvaarbaar is nie.    

 

Geskryf in samewerking met Derek Jackson. Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Case Law Summaries and Articles

 

Can employees be dismissed for refusing to accept new terms and conditions of employment?

Can an employer dismiss employees because they refuse to agree to a change to their terms and conditions of employment? An initial answer may be, “yes”.

Read More >>>

 

Escape route: “Resignation with immediate effect”

The latest case in the ‘disciplining employees who have resigned with immediate effect’ saga has brought about more uncertainty as to whether an employee who resigns with immediate effect shortly before a disciplinary hearing can avoid disciplinary action and subsequent dismissal.

Read More >>>

 

Freedom of expression or incitement to commit an offence? A constitutional challenge

On 4 July 2019, the North Gauteng High Court handed down judgment in the case of The EFF and other v Minister of Justice and Constitutional Development and other (87638/2017 and 45666/2017) in which the EFF and Julius Malema (the applicants) sought to have s18(2)(b) of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 (Riotous Act) declared unconstitutional.

Read More >>>

 

Consolidated, comprehensive or general final written warnings

Regarding dismissal, according to the Code of Good Practice, “the courts have endorsed the concept of corrective or progressive discipline. This approach regards the purpose of discipline as a means for employees to know and understand what standards are required of them.

Read More >>>

 

 

 

 

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Shop Steward Training

28 August 2019

Emperors Palace Convention Centre

Employment Equity Committee Training

29 August 2019 (Fully Booked)

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

30 August 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

Basic Labour Relations

04 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

12 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

The OHS Act and the Responsibilities of Management

13 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

03 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

21 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

22 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play